Премини към основното съдържание

Политика за лични данни

При изпращане на формуляри и анкети от сайта, Вие въвеждате данни които могат да бъдат третирани като лични.

Тази информация се съхранява и обработва, спрямо политиката на собственика на сайта, както и фирмата която го поддържа.

В случай, че не сте съгласни с политиката, то моля не изпращайте лични данни, през този сайт.

За повече информация винаги можете да се свържете с нашите телефони за контакт или ни пишете на office@tempritmo.bg