Skip to main content

Изготвяне на проекти

Изготвянето на проекти е начална фаза за всеки ремонт или промяна в интериора.

Работим с утвърдени архитекти и проектанти.

След като обсъдим заданието с Вас, ще възложим изготвянето на проекта на специалист.

Заедно ще коментираме създадения проект и ще го изпълним според възможностите.

Свържете се с нас за повече информация.